درباره شبکه علوم و فنون

هدف ما ؟

آموزش،اطلاع رسانی و ترویج علوم و فنون مختلف با ایجاد تعامل بین دانشجویان،هنرجویان و اساتید علم و فن هست به نحوی که در سایه مشارکت و هم افزائی اساتید و دانشجویان علوم و فنون مختلف ضمن ارتقای دانش علمی و حرفه ای طرفین باعث ایجاد و توسعه کسب و کارها شویم.

 

ما که هستیم ؟

ما جمعی از دانشجویان،دانش آموختگان و فعالان حوزه کسب و کار و رایانه و علوم  هستیم.